Z výsledků Projektu č. TA02030435 „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“, který byl podpořen TAČR, vzniklo ojedinělé pracoviště – Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě. Toto pracoviště je primárně určené pro ověřování parametrů zařízení OIS a jejich dílčích částí vůči definovaným standardům v rámci procesu certifikace OIS.

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě je součástí Ústavu dopravní telematiky Fakulty dopravní Českého vysokého učení technického v Praze.

Aktuální nabídku služeb Laboratoře naleznete v sekci Služby.

 

Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Laboratoř vznikla na základě výsledků projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.