V rámci Projektu č. TA02030435 „Technická podpora a metody pro ověřování interoperability odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě“, který byl podpořen TAČR vzniklo ojedinělé pracoviště – Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě – určené pro ověřování parametrů zařízení OIS a jejich dílčích částí. Pracoviště představuje nedílnou součást procesu certifikace OIS. Vznik pracoviště podporovali objednatelé veřejné dopravy v ČR i dodavatelé těchto systémů, například Česká asociace organizátorů veřejné dopravy – ČAOVD, Asociace krajů – AKČR a Sdružení pro dopravní telematiku – SDT.

Vzniklá Laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě je součástí pracoviště Ústavu dopravní telematiky ČVUT FD.

Základními cíli projektu byly:

?  Vytvoření nových metod pro ověřování shody odbavovacích informačních systémů (OIS) ve veřejné osobní dopravě,

?  vyvinutí funkčních vzorků (FV) některých velmi specifických zařízení (HW a SW) pro ověření těchto metod,

?  vytvoření certifikačního pracoviště OIS, jehož součástí jsou vyvinuté funkční vzorky.

Certifikační pracoviště – laboratoř - je uvedeno do stavu poloprovozu a je bezprostředně použitelné pro ověřování interoperability současných a nově budovaných systémů OIS v ČR.

?AKTUÁLNÍ INFORMACE

05/2015 Projekt byl dle harmonogramu k datu 31.5. 2015 ukončen

05/2015 Byl zveřejněn nový informační leták laboratoře

05/2015 Prezentace projektu na konferenci IDS, Žďár nad Sázavou, 12. 5. 2015

05/2015 Byla zveřejněna certifikovaná Metodika ověřování interoperability OIS

11/2014 Prezentace projektu na shromáždění delegátů SDT, Brno, 27. 11. 2014

11/2014 Závěry ze IV. Workshopu projektu, Praha, 20. 11. 2014

05/2014 Prezentace projektu na konferenci IDS, Žďár nad Sázavou, 20. 5. 2014

04/2014 Prezentace projektu na výroční konferenci KORDIS v Brně, 23. 4. 2014

 

Zkušební laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Zkušební laboratoř vznikla v rámci projektu VaV č. TA02030435, který byl řešen za finanční podpory TAČR.