Zkušební laboratoř odbavovacích a informačních systémů ve veřejné dopravě, České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní, Konviktská 20, 110 00 Praha 1, ČR

Zkušební laboratoř vzniká v rámci projektu VaV č. TA02030435, který je řešen za finanční podpory TAČR.